ระยะเวลาเฉลี่ยจากแผลเพื่อฝังในการผ่าตัดทำศัลยกรรมและขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาโดยเฉลี่ยน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ในทางตรงกันข้ามการผ่าตัดเปิดหัวใจในเด็กอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนทางการแพทย์ของเด็ก การวางเครื่องกระตุ้นหัวใจในเด็กเล็กจะแตกต่างจากการใช้งานกับผู้ใหญ่เนื่องจากช่องอกขนาดเล็กและหลอดเลือดแคบ

โดยการขจัดความจำเป็นในการตัดผ่านกระดูกอ่อนหรือกระดูกซี่โครงและเปิดอย่างเต็มที่หน้าอกเพื่อฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจรุ่นปัจจุบันเราสามารถลดเวลาในการผ่าตัดและช่วยบรรเทาอาการปวด เครื่องกระตุ้นหัวใจขนาดเล็กและวิธีการผ่าตัดอาจทำงานได้ดีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะหลอดเลือดมี จำกัด เช่นผู้ที่มีโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิดหรือผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหรือหลายขั้นตอนก่อนหน้านี้ เครื่องกระตุ้นหัวใจขนาดเล็กผ่านการจำลองการพิสูจน์ความคิดแล้วและรูปแบบการทดลองนี้พร้อมสำหรับการทดสอบในระยะที่สองซึ่งจะวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์ที่เหมาะกับตัวเองถือได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปก่อนที่จะมีการทดสอบทางคลินิกและความพร้อมใช้งานสำหรับทารก